Vízia spoločnosti

Byť kvalitným a spoľahlivým stredoeurópskym výrobcom a dodávateľom trvanlivého pečiva a cukroviniek.

 

Hodnoty spoločnosti

Pracujeme pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a jednotlivca.

Každý zamestnanec je súčasťou nášho tímu.

Robíme všetko pre spokojnosť zákazníka.

Slušné vyslovenie vlastného názoru je pozitívnym podnetom na zlepšenie.

Vážime si lojálnych zamestnancov.

Podporujeme osobný a profesijný rast zamestnancov.

Vážime si prácu ostatných a  navzájom sa k sebe správame s úctou.

Rešpektujeme zásady slušného správania.

Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť.

Sme hrdí na svoju firmu.

Prioritne poskytujeme pomoc znevýhodneným deťom.

Dbáme na ochranu životného prostredia.