Výročné správy

Finančné správy

Vyrocne-spravy

Vyrocna sprava za rok 2017.pdf
Vyrocna sprava za rok 2016.pdf
Vyrocna sprava za rok 2015.pdf
Vyrocna sprava za rok 2014.pdf
Vyrocna sprava za rok 2013.pdf
Vyrocna sprava za rok 2012.pdf
Vyrocna sprava za rok 2011.pdf
Vyrocna sprava za rok 2010.pdf

Rocne-financne-spravy

2019

Rocna financna sprava za rok 2019.pdf
Konsolidovana vyrocna sprava za rok 2019.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni Konsolidovanej vyrocnej spravy za rok 2019.pdf
Sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka.pdf
Sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka .pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf

2018

Rocna financna sprava za rok 2018.pdf
Konsolidovana vyrocna sprava 2018.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni Konsolidovanej vyrocnej spravy za rok 2018.pdf
Sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka.pdf
Sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf

2017

Rocna financna sprava za rok 2017.pdf
Vyrocna sprava za rok 2017.pdf
Sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka.pdf
Sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni vyrocnej spravy za rok 2017.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni konsolidovanej vyrocnej spravy za rok 2017.pdf

2016

Rocna financna sprava za rok 2016.pdf
Vyrocna sprava za rok 2016.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni vyrocnej spravy za rok 2016.pdf
Sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka .pdf
Sprava auditora k IUZ .pdf
Sprava auditora ku KUZ.pdf
Sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka .pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Dodatok spravy auditora o overeni konsolidovanej vyrocnej spravy za rok 2016.pdf

2015

Rocna financna sprava za rok 2015.pdf
Vyrocna sprava za rok 2015.pdf
Sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka.pdf
Sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka.pdf
Sprava auditora IUZ.pdf
Sprava auditora KUZ.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Doplnenie Rocnej financnej spravy za rok 2015.pdf
Priloha c.1.pdf
Priloha c.2.pdf

2014

Rocna financna sprava za rok 2014 .pdf
Doplnenie rocnej financnej spravy za rok 2014.pdf
Sprava auditora IUZ.pdf
Sprava auditora KUZ.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
sprava nezavisleho auditora a individualna uctovna zavierka.pdf
sprava nezavisleho auditora a konsolidovana uctovna zavierka.pdf

2013

Ročná finančná správa za rok 2013.pdf
Výročná správa za rok 2013.pdf
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka.pdf
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka.pdf
Správa audítora k IUZ.pdf
Správa audítora ku KUZ.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf

2012

Ročná finančná správa za rok 2012.pdf
Výročná správa za rok 2012.pdf
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka.pdf
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka.pdf
Správa audítora k IUZ.pdf
Správa audítora k IUZ.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf

2011

Zoznam zverejnených informácií za predchádzajúcich 12 mesiacov.pdf
Ročná finančná správa za rok 2011.pdf
Výročná správa za rok 2011.pdf
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka.pdf
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka.pdf
Správa audítora k IUZ.pdf
Správa audítora ku KUZ.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf

2010

Zoznam zverejnených informácií za predchádzajúcich 12 mesiacov.pdf
Ročná finančná správa za rok 2010.pdf
Výročná správa za rok 2010.pdf
Správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka.pdf
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka.pdf
Správa audítora k IUZ.pdf
Správa audítora ku KUZ.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf

Polrocne-financne-spravy

2020

Polrocna financna sprava za I. polrok roku 2020.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Priebezna individualna uctovna zavierka.pdf
Priebezna konsolidovana uctovna zavierka.pdf

2019

Polrocna financna sprava za 1. polrok roku 2019 .pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Priebezna individualna uctovna zavierka.pdf
Priebezna konsolidovana uctovna zavierka.pdf

2018

Polrocna financna sprava za I. polrok roku 2018.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Priebezna individualna uctovna zavierka.pdf
Priebezna konsolidovana uctovna zavierka.pdf

2017

Polrocna financna sprava za I. polrok roku 2017.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf
Priebezna individualna uctovna zavierka.pdf
Priebezna konsolidovana uctovna zavierka.pdf

2016

Polrocna financna sprava za 1. polrok roku 2016.pdf
Doplnenie Polrocnej financnej spravy za I. polrok 2016.pdf
Polrocna individualna uctovna zavierka .pdf
Polrocna konsolidovana uctovna zavierka.pdf
Vyhlasenie emitenta.pdf

2015

Polrocna financna sprava za I. polrok 2015.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf
Priebezná individuálna úctovná závierka .pdf
Priebezná konsolivovaná úctovná závierka.pdf

2014

Polročná finančná správa za I. polrok roku 2014.pdf
Vyhlásenie emitenta.PDF
Priebežná individuálna účtovná závierka.pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka.pdf

2013

Polročná finančná správa za I.polrok roku 2013.pdf
Vyhlásenie emitenta.PDF
Priebežná individuálna účtovná závierka.pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka.pdf

2012

Polročná finančná správa za I.polrok roku 2012.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka.pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka.pdf

2011

Polročná finančná správa za I.polrok roku 2011.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka.pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka.pdf

2010

Polročná finančná správa za I. polrok roku 2010.pdf
Vyhlásenie emitenta.pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka.pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka.pdf

Stvrtrocne-financne-spravy

2015

stvrtrocna financna sprava IDC Holding k 30.9.2015.pdf
stvrtrocna financna sprava IDC Holding k 31.3.2015.pdf

2014

Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 30.9.2014.pdf
Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 31.3.2014.pdf

2013

Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 30.9.2013.pdf
Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 31.3.2013.pdf

2012

Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 30.9.2012.pdf
Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 31.3.2012.pdf

2011

Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 30.9.2011.pdf
Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 31.3.2011.pdf

2010

Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 30.9.2010.pdf
Štvrťročná finančná správa I.D.C. Holding, a.s. k 31.3.2010.pdf