Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov

 

Ing. Petra Klimová

vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov

person@idc.sk

031/ 78 80 379

0905 717 580