Prevádzkareň Cífer

Družstevná 9, 919 43 Cífer

automatická spojovateľka: 033 - 59 15 511