Prevádzkareň Pečivárne Sereď

 

Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď, Slovenská republika

sekretariát riaditeľa divízie obchodu
tel.: + 421/31/78 80 240, fax.: + 421/31/78 80 151

sekretariát riaditeľa divízie ľudských zdrojov
tel.: + 421/31/78 80 240, fax.: + 421/31/78 80 151

sekretariát riaditeľa úseku ekonomiky
tel.: + 421/31/78 80 101, fax.: + 421/31/78 80 227

sekretariát riaditeľa Prevádzkarne Pečivárne Sereď
tel.: + 421/31/78 80 101, fax.: + 421/31/78 80 227

sekretariát riaditeľa obchodného úseku pre SR
tel.: + 421/31/78 80 250, fax.: + 421/31/78 80 228

sekretariát riaditeľa úseku logistiky a dopravy
tel.: + 421/31/78 80 250, fax.: + 421/31/78 80 228

automatická spojovateľka
tel.: + 421/31/78 80 100