Prevádzkareň Figaro Trnava

 

Mesačná 1, 917 61 Trnava, Slovenská republika

sekretariát riaditeľa prevádzkarne Figaro Trnava
tel.: + 421/33/59 15 800

automatická spojovateľka
tel.: + 421/33/59 15 111