I.D.C. Holding, a.s.

 

 

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 706 686

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 1257/B

tel.: +421/2/48 241 711, +421/2/48 241 725

e-mail: idc@idc.sk

 

Manažér komunikácie a PR
Ing. Gabriela Smerigová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď, Slovenská republika
tel.: +421/31/78 80 356
mobil: +421/905/333 436
e-mail: smerigova@idc.sk

 

Exportné oddelenie
tel.: +421/31/78 80 373
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď, Slovenská republika

e-mail: export@idc.sk

 

Nákupný marketing
tel.: + 421/31/78 80 217
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď, Slovenská republika
e-mail: nakup@idc.sk