Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2021

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2021

    Prospekt cenného papiera zo dňa 17.10.2013 Rozhodnutie NBS č. ODT-117772013 zo dňa 23.10.2013
Čítaj viac »
Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2022

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2022

    Prospekt cenného papiera zo dňa 18.10.2013 Rozhodnutie NBS č. ODT-117772013-1 zo dňa 23.10.2013
Čítaj viac »
Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2024

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2024

Prospekt cenného papiera zo dňa 14.10.2016
Čítaj viac »
Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2027

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2027

Prospekt cenného papiera zo dňa 22.11.2017
Čítaj viac »
Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2033

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2033

Prospekt cenného papiera zo dňa 13.6.2018
Čítaj viac »