Prevádzkareň Cífer

Hlavným predmetom činnosti prevádzkarne Cífer, do januára 2016 známa pod menom I.D.C. LOLLY, s.r.o., je výroba a predaj čokoládovej hmoty a poliev, formovaných čokoládových figúrok pre sezóny Veľká Noc a Vianoce.

Spoločnosť bola založená a zapísaná do Obchodného registra SR v mesiaci júl 1996 pod názvom Groser, s.r.o.

V r. 1997 spoločnosť zmenila obchodné meno na I.D.C. LOLLY, s.r.o., a sídlom spoločnosti sa stal Cífer. Od r. 1998 je jediným majiteľom I.D.C. Holding, a.s., ktorý odkúpil podiely od pôvodných spoločníkov a zakladateľov spoločnosti.

Zásadné zmeny v pôvodnom výrobnom zameraní, t. j. vo výrobe polotovarov (poliev a čokolády) nastali v závere roku 2001.

Rok 2001 bol pre I.D.C. LOLLY, s.r.o. rokom zlomu v ekonomike spoločnosti, vďaka investíciám do výrobných zariadení na výrobu čokoládových hmôt a polevy. Súbežne sa v záverečných mesiacoch r. 2001 robili prípravy na zavedenie v rámci nového produktu – cereálnych müsli tyčiniek pod obchodným názvom „EGO“. V súlade so strategickými zámermi materskej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola začiatkom roku 2003 realizovaná rekonštrukcia výrobných priestorov a nainštalovaná technológia na výrobu čokoládových formovaných figúrok.

Následne, prakticky každoročne sú realizované investície do modernizácie výrobných zariadení i priestorov firmy.

Prevádzkareň Cífer (zmena názvu od januára 2016) má zavedený systém práce v zmysle noriem ISO 9001:2000 a v zmysle medzinárodných potravinových štandardov IFS.

Poskytuje celoročné zamestnanie približne 145 obyvateľom obce Cífer a okolia.