Prevádzkareň Figaro Trnava

Historické, viac ako storočné budovy závodu Figaro Trnava zostali historickými iba na pohľad zvonka. Vo vnútri sa ukrýva moderný výrobný závod na výrobu čokoládových a nečokoládových cukroviniek. Jeho neustály rozvoj vychádza z dlhodobej výrobnej stratégie, ktorú každoročne upresňujú aktuálne požiadavky trhu. Základným cieľom závodu je pokrytie všetkých požiadaviek na výrobu, zabezpečenie rastu efektivity výroby, kvality a bezpečnosti výrobkov.

Za posledných päť rokov bol zrealizovaný komplexný reinžiniering výrobných kapacít, ktorý priniesol nielen skvalitnenie výrobných procesov, ale tiež výrobného prostredia, o čom svedčí získanie certifikátov ISO, IFS a BRC.

Vo svojom výrobnom programe zostala prevádzkareň Figaro Trnava na jednej strane verný starej osvedčenej tradícii a na strane druhej pružne reaguje na svetové trendy v oblasti vývoja cukroviniek s orientáciou na vybudovanie povedomia značiek.

Na štyroch podlažiach výrobného závodu sa vyrábajú rôzne sortimentné skupiny cukroviniek. Sú to ovocné a mliečne karamely, obľúbené Snehulky v štyroch rôznych príchutiach, neplnené kandity – dropsy, plnené kandity – furé, máčané cukrovinky na báze fondánu, pektínu a agaru, ďalej želé cukrovinky olejované alebo cukrované. Špeciálnu skupinu tvorí výroba sezónnych máčaných cukroviniek – vianočných salóniek, a to fondánových s príchuťou rumovo – punčovou a lieskovo - orieškovo - karamelovou, alebo želé salóniek s príchuťou banánovou, pomarančovou a jahodovou.

Najtradičnejším výrobkom charakteristickým pre závod sú roksové lízanky, ktoré nemajú vo svete svojou jedinečnosťou konkurenciu. Jedinečné sú nielen svojou kvalitou a spôsobom výroby, ale aj umeleckou hodnotou. Ide o ručne vyrábané výrobky vytvárané skladaním kanditovej hmoty, pričom je na priereze možné vytvoriť rôzne motívy a vzory podľa želania zákazníka.

Dôkazom úspešnosti snaženia vývojového oddelenia o prispôsobenie sa celosvetovému trendu tzv. „zdravých potravín“ je výroba skupiny výrobkov – plnených kanditov s výťažkami z liečivých bylín pod značkou Verbena. V poslednom období prešiel výrobok procesom redizajnu. Má nielen na pohľad pútavý obal a lahodné príchute, ale predovšetkým nadštandardné úžitkové vlastnosti pre spotrebiteľa.