Prevádzkareň Pečivárne Sereď

Začiatky priemyselnej výroby trvanlivého pečiva na Slovensku  boli späté s roztrieštenosťou výroby do viacerých remeselníckych dielní s manufaktúrnou výrobou a menších podnikov, z ktorých ani jeden nemal výrobu trvanlivého pečiva postavenú ako hlavnú činnosť. V 50-tych rokoch 20. storočia boli spomenuté dielne a prevádzky začlenené do väčších výrobných celkov, čím sa vytvorili organizačné, technické a technologické predpoklady k rozvoju nového priemyselného odboru výroby trvanlivého pečiva. 

Dňa 1.1.1953 vznikol národný podnik Slovenské pečivárne v Seredi. K novému podniku boli pridružené závody Studeník v Holíči, ďalej pernikáreň Danielis v Leviciach a práškareň v Leviciach, ktoré boli vyčlenené z podniku Stollwerck. Z Považských mlynov prešla pod Slovenské pečivárne prevádzka Maškrta v Piešťanoch, závod Hana v Ružomberku a závod Tatranka v Liptovskom Hrádku. Zo Stredoslovenských mlynov to bol závod WECO v Kremnici, taktiež Tatranka v Teranoch a Dielňa Réczky v Zlatých Moravciach. Z Nitrianskych mlynov bol do Slovenských pečivární začlenený závod Alibaba v Brodzanoch.

Vysokokvalitné trvanlivé pečivo si ako doplnkový sortiment potravinárskych výrobkov postupne získavalo priazeň kupujúcich. V roku 1962 sa preto v Seredi začalo s výstavbou nového pečivárenského závodu na Trnavskej ceste. Cieľom vybudovania závodu bolo uspokojiť rastúce potreby spotrebiteľov, ako aj zvýšiť koncentráciu a špecializáciu výroby a zrušenie neefektívnych prevádzkární. Výrobnú základňu tak tvorili dva závody v Seredi, so špecializáciou na oblátky, prevádzka v Holíči so zameraním na perníky a trubičky a prevádzka v Liptovskom Hrádku so špecializáciou na sušienky.


Úspešne sa rozvíjajúci podnik Slovenské pečivárne bol v r. 1963 začlenený pod pražský závod Průmysl trvanlivého pečiva. V tomto organizačnom začlenení neboli vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj výroby a tak bol v roku 1969 zriadený samostatný podnik Pečivárne Sereď.

V 90-tych rokoch 20. storočia bol štátny podnik Pečivárne Sereď sprivatizovaný a výrobné závody Pečivárne Sereď a Pečivárne Holíč sa stali súčasťou spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. zameranej na budovanie silného, zdravého a stabilného podniku, predstavujúceho solídneho a spoľahlivého partnera s obchodno- marketingovým pohľadom. Výroba z Holíča bola presunutá do Serede.

Vďaka tradícii a obľúbeným kvalitným výrobkom patrí medzi najvýznamnejších producentov cukroviniek a trvanlivého pečiva a je stabilnou jednotkou na domácom trhu.

V Prevádzkarni Pečivárne Sereď vyrábame oblátky a sušienky. V produkcii oblátok je I.D.C. Holding, a.s. lídrom na slovenskom trhu vďaka známym výrobkom ako sú Horalky, Tatranky, Kávenky, Mila, Lina, ktoré sú zastrešené pod známou značkou Sedita. Dobre známe sú aj sušienky Club a tiež Polomáčané sušienky.