Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva s ročnou výrobou a predajom dosahujúcim takmer  38 000 ton výrobkov a ročným obratom cca 112,6 mil. EUR. Spoločnosť vychádza z viac než 100 ročnej tradície výroby v trnavskom závode Figaro Trnava a z 60 ročnej tradície výroby trvanlivého pečiva v Pečivárňach Sereď.        

Novodobá história spoločnosti siaha do roku 1992, kedy bola v Prahe založená spoločnosť I.D.C., s.r.o. (Investment Development Company). V tom istom roku táto spoločnosť sprivatizovala Pečivárne Sereď, následne v roku 1993 štátny podnik Figaro Trnava. V roku 1997 bola I.D.C., s.r.o. transformovaná na akciovú spoločnosť, obchodná činnosť spoločnosti v tomto čase sústredená pod o.z. Obchod. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia začala spoločnosť uplatňovať jasnú podnikateľskú stratégiu orientovanú na trhy krajín vyšegrádskej štvorky, na posilňovanie výrobkového portfólia s ohľadom na vývoj jednotlivých trhov, na investície zamerané na rastúce segmenty trhu, zvyšovanie kvality výrobkov a produktivity práce. I.D.C. Holding, a.s. realizuje svoju podnikateľskú činnosť v silnom konkurenčnom prostredí, jej konkurentmi sú najväčšie svetové potravinárske firmy. Získaním certifikátov kvality podľa medzinárodných noriem sa posilnila schopnosť I.D.C. Holding, a. s. uspokojiť potreby zákazníkov poskytovaním bezpečných potravín, ktoré vo všetkých ukazovateľoch spĺňajú požiadavky legislatívy EU na kvalitu a bezpečnosť potravín. 

V prevádzkarňach spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. sa vyrábajú obľúbené výrobky, pri výrobe ktorých sa uplatňuje tradičná receptúra s použitím najmodernejších zariadení a zohľadnení všetkých požiadaviek na kvalitu. Medzi najznámejšie produkty patria nepochybne Horalky, Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky, Kakaové rezy. Z produkcie cukroviniek v prevádzkarni Figaro Trnava, patria medzi najobľúbenejšie určite mentolové karamely Snehulky, celý rad funkčných cukríkov pod značkou Verbena, lízanky, želé cukríky a banánky máčané v horkej čokoláde. Prevádzkareň  v Cíferi sa špecializuje na sezónne výrobky  (Veľká noc a Vianoce). V Českej republike, v Poľsku, v Maďarsku a v Rusku má spoločnosť vybudované obchodné spoločnosti s kompletným obchodným tímom, logistickým a marketingovým zázemím.