Nákupca technického materiálu, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Od 1 250 EUR/mesiac

Ponúkaná nástupná mzda je od 1250 € ​v závislosti od skúseností kandidáta + mesačné prémie vo výške 20 % + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje nákup technického materiálu a náhradných dielov z domova a zo zahraničia

- zabezpečuje vedenie dopytových konaní a výber dodávateľov

- výberom kvalitných náhradných dielov a materiálov zabezpečuje predlžovanie životného cyklu objektov, znižovanie celkových nákladov na odstraňovanie porúch

- zabezpečuje riadenie, nákup a optimalizáciu logistiky náhradných dielov, materiálu a služieb

- zabezpečuje používanie ekologicky neškodlivých náhradných dielov a materiálov

- zabezpečuje optimalizáciu dodacích lehôt, skracovanie a zvyšovanie spoľahlivosti dodávok

- analýza dodávok z hľadiska efektívnosti, kontrola dodržiavania

- zmluvných podmienok pri dodávkach a stanovovanie nápravných opatrení

- analýza a riadenie rizík spojených s materiálovým tokom, dopĺňanie skladových zásob náhradných dielov a materiálu pre zabezpečenie minimalizácie prestojov výrobných zariadení (objektov) v dôsledku nedostatku, nekvality či nevhodnosti náhradných dielov

- hodnotenie sortimentu náhradných dielov a materiálu, založenom na celkovej efektívnosti zabezpečenia zásobovania s uvažovaním rizika vyčerpania zásob, intenzity doplňovania a nákladov

- zabezpečuje opravy a údržbu strojnotechnologických zariadení externými dodávateľmi

- pripravuje a sleduje dodržiavanie FP

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• odmena za vzornú dochádzku

• pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

• možnosť teplého obeda od 1€

• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

• balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € ​

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

• pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch výberových kolách.

Prvé kolo výberu bude realizované formou telefonického interview a druhé kolo výberu bude realizované formou osobného /odborného/ pohovoru.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:

technické, ekonomické, všeobecné

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti:

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Prax na pozícii/v oblasti: nákup

Počet rokov praxe: 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Hľadáme skúseného kandidáta v oblasti nákupu technického materiálu a náhradných dielov, ktorý disponuje s dobrými vyjednávacími zručnosťami, s organizačnými schopnosťami a jasnou komunikáciou.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk