Mechanik- údržbár, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
trvalý pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
od 1450 €

Mzda na uvedenej pracovnej pozícii je od 7,30 €/ hod., v závislosti od skúseností kandidáta, po zapracovaní možnosť navýšenia + prémie 12% , príplatok za odpoludňajšiu zmenu + 0,30 € nočná zmena 1,50 €, práca v sobotu + 1,80 € + mes. dochádzkový bonus 50 €+ 2x ročne mimoriadne odmeny + ročný dochádzkový bonus 500 €. Nástupná mzda sa pohybuje od cca 1450 € brutto v závislosti od skúseností kandidáta.

 

Náplň práce:

- nastavovanie a oprava strojnotechnologických zariadení/ výrobných automatov,

- operatívna údržba,

- preventívna údržba,

- kontrola stavu strojných zariadení,

- inštalácia nových strojov a zariadení,

- čistiace práce.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti,

• odmena za vzornú dochádzku,

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

• bohatý sociálny program,

• balíček benefitov v hodnote 250 €, ktoré si každý zamestnanec môže využiť podľa svojho vlastného uváženie či už na zdravotnú starostlivosť , rehabilitáciu, športové aktivity, cestovné príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy,

• príspevok na DDS,

• rôzne príspevky pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

 

Upozornenie: spoločnosť neposkytuje dopravu a ani ubytovanie.

 

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

 

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

 

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

SO, ÚSO- strojárske/ technické zameranie- odbor: mechanik strojov a zariadení, zámočník a 

Prax:

- prax s obsluhou, údržbou, prestavovaním výrobných automatizovaných liniek min. 2 roky výhodou

Vodičský preukaz sk. B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- ochota pracovať na trojzmennú prevádzku

- flexibilita

- samostatnosť, spoľahlivosť

- zodpovedný prístup k práci

 

Kontaktná adresa:

 I.D.C. Holding, a.s.

Mgr. Renata Žigová

Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 329

e-mail: renata.zigova@idc.sk

 

http://www.idcholding.com/kariera/volne-pracovne-pozicie/volne-pracovne-pozicie.html