Pracovník technickej kontroly Sedita Sereď, práca na 3 zmeny

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
asap
Pracovný pomer
Pracovný pomer
Hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok a následne prechod na dobu neurčitú.
Mzda
Mzda (brutto)
1140

Ponúkaná nástupná mzda je v základnej zložke 960 € + prémie ​vo výške 14% + príplatky za nočnú zmenu + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce:

- kontrola jednotlivých fáz výrobného procesu,

 - odber vzoriek na senzorické a analytické rozbory,

- štatistickú kontrola hmotnosti, 

- zaznamenávanie výsledkov v systéme IFS a uvoľňovanie do výrobného procesu.

Práca je na tri zmeny. 

 

Pracovná pozícia si vyžaduje:

- zodpovednosť,

- samostatnosť,

- dôslednosť.

 

 Benefity:

• práca v spoločnosti, ktorá je roky špičkou na trhu vo výrobe keksíkov ako Horalky, Kávenky, Mila či cukríkov Verbena.

• odmena za vzornú dochádzku na mesačnej aj ročnej báze

• možnosť stravovania v závodnej jedálni od 1,10 €, výber z piatich jedál,

• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu, vzhľadom na charakter práce.

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania či už jazykového, odborného alebo kurzov vytvorených na mieru

• balíček v hodnote 280 € , ktorý je možné využiť na kozmetiku, kaderníčku, skipassy, kino, vstupenky na koncerty, či do divadla a fitness centra, alebo na kúpu rybárskeho lístka či optických pomôcok a mnoho iného.

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

 

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoj profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

 

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

potravinárstvo

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Počet rokov praxe

1

 

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Anna Jakubíková

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 1346

e-mail: jakubikova@idc.sk