Pracovník v expedičnom sklade, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
trvalý pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Ponúkaná mzda je do výšky 1200 €.

Základná mzda pre kandidáta je 830 € + mesačné prémie vo výške cca. od 100 € do 150 € + príplatky za zmennosť vo výške cca. 100 € + dochádzkový bonus 50 € . Po zrátaní základnej a variabilnej zložky je mzda počas skúšobnej doby vyplácaná cca. do 1130 €. Po skúšobnej dobe navýšenie základnej mzdy na 900 € . Po zrátaní základnej a variabilnej zložky je mzda po skúšobnej dobe vyplácaná cca. do 1200 €.

 

Náplň práce:

- práca v sklade plnom sladkostí,

- zaskladňovanie hotových výrobkov z výroby,

- picking hotových výrobkov podľa expedičných príkazov,

- vychystávanie tovaru na bránu,

- pracovná pozícia zahŕňa tak manuálnu prácu ako i prácu na NZV a VZV,

- hmotná zodpovednosť za hotové výrobky a tovar.

Práca v novom, v čistom a v priestrannom sklade.

Práca na 2 zmeny - ranná a nočná.

Práca v dobrom kolektíve. 

Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti,

- odmena za vzornú dochádzku,

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

- balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € ​

- príspevok na dôchodkové sporenie

- niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

- pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské bez maturity

stredoškolské s maturitou

Počet rokov praxe: 2

Ďalšie požiadavky na kandidáta:

- zodpovednosť

- samostatnosť

- pracovitosť

- tímovosť

Vodičský preukaz sk. B.- aktívny vodič

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk