Asistentka / Sekretárka s aktívnou angličtinou - centrála Bratislava

Miesto práce
Miesto práce
Administratívny komplex Rosum, Bajkalská 19/B, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
Termín nástupu
ihneď
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
1 200 - 1 420 EUR/mesiac

Ponúkaná nástupná mzda je od 1200 €+ mesačné prémie vo ​výške 14% + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.​

Náplň práce:

- Osobná, telefonická, mailová, písomná komunikácia s vedením spoločnosti, členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, obchodnými partnermi a internými oddeleniami spoločnosti.

- Profesionálne zabezpečenie celkového chodu officu a recepcie (objednávanie kancelárskych potrieb, repre - predmetov, vzoriek výrobkov, zabezpečenie občerstvenia, nákup hygienických potrieb, atď.), uvítanie obchodných partnerov.

- Príprava a organizačné zabezpečenie pracovných stretnutí, porád a mítingov (niekedy aj s účasťou zahraničných obchodných partnerov).

- Vyhotovenie zápisníc z realizovaných pracovných stretnutí, tak v slovenskom ako i v anglickom jazyku.

- Vykonávanie bežnej administratívy.

- Spracovanie došlej a vyšlej pošty.

- Skenovanie a archivovanie dokumentov do interných programov spoločnosti.

- Evidencia zmlúv v súlade s internou smernicou.

- Osobná agenda vedenia spoločnosti – podľa priamych požiadaviek.

- Evidencia cestovných príkazov.

- Vedenie pokladne.

- Práca v informačných systémoch podľa potreby vykonávanej úlohy.

- Pracovné činnosti v rámci vzájomnej zastupiteľnosti sekretariátu IDC Holding.

 

Miesto pravidelného pracoviska:

Administratívny komplex Rosum, Bajkalská 19/B, Bratislava-Ružinov

Termín nástupu: ideálne ihneď :-)

 Benefity:

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• odmena za vzornú dochádzku

• pružný pracovný čas

• elektronická stravovacia karta

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

• balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € ​

• referral program

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v 2 výberových kolách formou osobných pohovorov. Bližšie informácie poskytneme vybraným kandidátom v telefonickom rozhovore.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

Stredoškolské s maturitou

Zameranie: ekonomické, obchodná akadémia, všeobecné, gymnázium

PC znalosti:

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe: pozícia je vhodná aj pre absolventa

Vodičský preukaz sk. B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Potešilo by nás, ak nájdeme novú kolegyňu, ktorá má reprezentatívny prejav, rada komunikuje a organizuje. Vzhľadom k zabezpečeniu chodu sekretariátu je dôležité, aby sa nebála šoférovať a bola aktívnym vodičom. Budeme radi ak bude zodpovedná, ústretová a v neposlednom rade diskrétna.

Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni je podmienkou pre obsadenie pracovnej pozície.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk