Vedúci oddelenia marketingu SR, Sedita

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
trvalý pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Ponúkaná nástupná mzda je od 1600 €

Ponúkaná nástupná mzda je od 1600 €+ prémie v závislosti od skúseností kandidáta max. do výšky 20%  + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce:

Je marketing zároveň aj  tvojou záľubou?

Patria medzi tvoje silné stránky  kreativita?  flexibilita?  vedenie ľudí?

Si tímový hráč?

Si osobnosť, ktorá dokáže zapáliť ľudí pre svoj nápad?

Čo môže byť viac ako robiť to, čo miluješ :-)

Máš jedinečnú príležitosť byť súčasťou nášho marketingového tímu.

V čom bude spočívať tvoja hlavná úloha?

- v navrhovaní marketingovej podpory našich značiek na slovenskom trhu

- v hľadaní  možných  príležitostí na našom trhu

- v zostavovaní marketingového plánu pre aktuálny rok

- v príprave ATL a BTL kampaní a vyhodnocovanie ich efektivity

- v zodpovednosti za efektivitu portfólia produktov

- v spolupodieľaní  sa na vypracovaní grafických návrhov a designov

No však nezabudni, tvoja kľúčová úloha je vedenie milého a kamarátskeho marketingového tímu.

Ak ťa pracovná pozícia zaujala a ty si v duchu vravíš  ,, YES, JE TO ŠITÉ AKO PRE MŇA " pošli si svoje CV a na pracovnom pohovore ti zodpovieme všetky tvoje otázky.

 Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

- odmena za vzornú dochádzku

- pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

- možnosť teplého obeda od 1€

- možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

- balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € 

- príspevok na dôchodkové sporenie

- niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

- pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské, vysokoškolské 

Zameranie: marketing

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk  na pokročilej úrovni

PC znalosti:

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Microsoft Outlook – Pokročilý

Počet rokov praxe: 3

 

Vodičský preukaz sk. B.

 

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk