Jesenné dni zdravia opäť po starom

Pandémia nás celkom slušne vyzvŕtala. Preverila ako sme ochotní prijať zmeny, ako dokážeme fungovať v úplne nových podmienkach ako sa vieme prispôsobiť žiť „po novom.“

Život sme začali deliť na ten pred pandémiou a ten po pandémii. Počas uplynulej jari sme vyskúšali zrealizovať Dni zdravia on-line. Myšlienka síce zaujímavá, program pestrý, avšak tento spôsob sa medzi kolegami neosvedčil a odozva na túto formu šírenia povedomia o zdravom životnom štýle

nebola nijak zvlášť mohutná. Situácia sa však zmenila. Túto jeseň sa nám podarilo na všetkých prevádzkarnách opäť zorganizovať Dni zdravia v takej forme, na akú sme boli zvyknutí - tvárou v tvár – avšak za podmienok dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

Vďaka jednej zo zdravotných poisťovní ste si mohli prísť premerať zdravotné parametre, akými sú BMI, krvný tlak, cholesterol, glukózu či EKG.

Pripravený bol aj kvíz o zdraví, v ktorom ste si preverili svoje vedomosti o zdravom životnom štýle a štyrom z vás sa podarilo vyhrať zaujímavé ceny v podobe vitamínových doplnkov a reklamných predmetov.

Tohtoročné Jesenné dni zdravia sme vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia zrealizovali o niečo opatrnejšie, ale veríme, že vás nesklamali.