Voľné pracovné pozície

 • Mechanik- údržbár, Sedita Sereď

  Sereď

  Mechanik- údržbár, Sedita Sereď

  • nastavovanie a oprava výrobných automatov/ strojnotechnologických zariadení,
  • preventívna a operatívna údržba,
  • nastavovanie výrobných automatov,
  • kontrola stavu strojných zariadení,
  • inštalácia nových strojov a zariadení,
  • oprava vozíkov,
  • údržbárske práce podľa potreby.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Samostatná expedientka - Expedičný sklad, 830€/ntto + prémie a príplatky!

  Sereď

  Samostatná expedientka - Expedičný sklad, 830€/ntto + prémie a príplatky!

  • Kompletizácia tovaru podľa expedičných príkazov,
  • Preberanie hotových výrobkov a tovaru,
  • Práca so skenerom
  • Práca s tovarom v zmysle FIFO a FEFO,
  • Obsluha NZV a VZV,
  • Plnenie denných úloh,
  • Zastupovanie počas MD/RD,
  • Hmotná zodpovednosť za výrobky a tovar.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Cífer

  Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Máš už dosť fyzicky náročnej práce v strojárskom a automobilovom priemysle? Poď k nám :) Práca je ideálna pre ženy, nakoľko určite nie je tak fyzicky náročná ako v uvedených odvetviach, ide skôr o manuálnu a pásovú prácu s čokoládovými figúrkami, mňam!

  Prijmeme zamestnancov na vykonávanie pomocných prác vo výrobe na 2 zmeny ranná (5:30- 13:30 hod. ) poobedná (13:30- 21:30 hod.).

  Čo budeš robiť?
  - pomocné práce vo výrobe ako:
  - zrovnávanie výrobkov,
  - balenie výrobkov,
  - odoberanie zabalených výrobkov,
  - ukladanie do krabíc,
  - ukladanie krabíc na palety,
  - doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
  - odvoz tovaru,
  - a iné podobné práce.

  Čaká na teba príjemné, moderné, čisté a voňavé pracovné prostredie, tak sa zahryzni do toho spolu s nami ❤

  Zobraziť celú pozíciu
 • Plánovač výroby, čokoládovňa Cífer

  Cífer

  Plánovač výroby, čokoládovňa Cífer

  Pozitívny vzťah k číslam a k excelu?

  Pozitívny vzťah k prepočtom, výpočtom a k matematike?

  Áno? ...tak to bude pracovná pozícia ako stvorená pre Vás....

   

  Čo Vás čaká na pracovnej pozícii?

  - Efektívne vytváranie operatívnych výrobných plánov (sezónne, mesačné a týždenné

  plány) na základe požiadaviek obchodu.

  - Vypracovávanie výrobného controllingu, analýza a vyhodnocovanie dát.

  - Operatívne sledovanie zásob polotovarov a hotových výrobkov.

  - Aktívna spolupráca s výrobným úsekom pri optimalizovaní plánov a zvyšovaní efektivity výroby.

  - Aktívna spolupráca a komunikácia s obchodným oddelením pri tvorbe a zmenách výrobného plánu.

  - Sledovanie a operatívne riešenie jednotlivých zmien v sortimentnej skladbe polotovarov a hotových výrobkov.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Vedúca/Vedúci výroby, čokoládovňa Cífer

  Cífer

  Vedúca/Vedúci výroby, čokoládovňa Cífer

  Pre našu spoločnosť obsadzujeme voľnú pracovnú pozíciu VEDÚCA/VEDÚCI výrobnej prevádzky v našej čokoládovni v Cíferi.

   

  Hľadáme vhodného kandidáta so skúsenosťami v oblasti výroby, ideálne v potravinárskom priemysle a ktorého hlavnou úlohou bude:

  - Riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia výroby, navrhovanie personálnych a organizačných zmien.

  - Spolupráca s oddelením plánovania pri tvorbe operatívnych výrobných plánov a zodpovednosť za ich plnenie.

  - Spolupráca s oddelením údržby pri odstraňovaní porúch a zabezpečení bezporuchového chodu prevádzky.

  - Kontrola a zodpovednosť za dodržiavanie zásad BOZP, hygienických, technologických a pracovných postupov, navrhovanie úprav procesov a výrobnej dokumentácie.

  - Zodpovednosť za efektívne hospodárenie prideleného úseku výroby, sledovanie a zodpovednosť za efektivitu jednotlivých výrobných strojov a liniek.

  - Zodpovednosť za kvalitu vyrobených polotovarov a finálnych výrobkov podľa nastavených štandardov a spolupráca s úsekom kvality pri riešení kvalitatívnych problémov a prijímaní nápravných opatrení.

  - Navrhovanie a realizácia opatrení na znižovanie nákladov a zvyšovania produktivity práce.

  - Vypracovávanie výrobných reportov, sledovanie a vyhodnocovanie plnenia nastavených KPI výroby.

  - Podieľanie sa na tvorbe finančného plánu a zodpovednosť za jeho dodržiavanie.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Pracovník/čka operatívnej evidencie - sklad obalov na 1 zmenu

  Sereď

  Pracovník/čka operatívnej evidencie - sklad obalov na 1 zmenu

  • Denná práca s PC,
  • Zastrešovanie administratívnej a fyzickej evidencie toku materiálov,
  • Zabezpečovanie včasnej dodávky materiálov,
  • Príjem materiálu do našich skladov,
  • Príprava podkladov na inventúry skladu,
  • Kontrola záručných lehôt,
  • Administratíva ako napr. skladové hospodárstvo, spracovávanie výdajok - prevodiek a i.,
  • Hmotná zodpovednosť za skladované obaly, za vecnú správnosť a úplnosť dokladov a za dodržiavanie noriem a predpisov.

  Pracovná zmena: 06:00 - 14:00.
  Zastupovanie počas dlhodobej PN.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Technik energetických zariadení Sedita Sereď, práca na 1 zmenu a víkendy voľné :)

  Sereď

  Technik energetických zariadení Sedita Sereď, práca na 1 zmenu a víkendy voľné :)

  Hľadáme kolegu do vonkajšej údržby, ktorý bude vykonávať nasledovnú činnosť:

  - dodržiavať STN, BOZP, PO a interné predpisy,

  - operatívna údržba, preventívna údržba, kontrola stavu strojných zariadení podľa SMK normy,

  - zámočnícke práce podľa potreby,

  - obsluha klimatizačných zariadení vo výrobných priestoroch, drobné opravy dopravných pásov,

  - obsluha kompresorových staníc vzduchu,

  - výmena filtrov na VZT, výmena filtrov na kompresorových staniciach,

  - pôjde aj o prácu vo výškach.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Asistentka / Sekretárka s aktívnou angličtinou - centrála Bratislava

  Administratívny komplex Rosum, Bajkalská 19/B, Bratislava-Ružinov

  Asistentka / Sekretárka s aktívnou angličtinou - centrála Bratislava

  Naša spoločnosť do svojho tímu hľadá milú a šikovnú kolegyňu s profesionálnym prístupom, s dobrými organizačnými schopnosťami a aktívnou angličtinou.

  Pracovná náplň:

  - Osobná, telefonická, mailová, písomná komunikácia s vedením spoločnosti, členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, obchodnými partnermi a internými oddeleniami spoločnosti.

  - Profesionálne zabezpečenie celkového chodu officu a recepcie (objednávanie kancelárskych potrieb, repre - predmetov, vzoriek výrobkov, zabezpečenie občerstvenia, nákup hygienických potrieb, atď.), uvítanie obchodných partnerov.

  - Príprava a organizačné zabezpečenie pracovných stretnutí, porád a mítingov (niekedy aj s účasťou zahraničných obchodných partnerov).

  - Vyhotovenie zápisníc z realizovaných pracovných stretnutí, tak v slovenskom ako i v anglickom jazyku.

  - Vykonávanie bežnej administratívy.

  - Spracovanie došlej a vyšlej pošty.

  - Skenovanie a archivovanie dokumentov do interných programov spoločnosti.

  - Evidencia zmlúv v súlade s internou smernicou.

  - Osobná agenda vedenia spoločnosti – podľa priamych požiadaviek.

  - Evidencia cestovných príkazov.

  - Vedenie pokladne.

  - Práca v informačných systémoch podľa potreby vykonávanej úlohy.

  - Pracovné činnosti v rámci vzájomnej zastupiteľnosti sekretariátu IDC Holding.

  Miesto pravidelného pracoviska:

   

  Zobraziť celú pozíciu
 • Technik údržby, Sedita Sereď

  Sereď

  Technik údržby, Sedita Sereď

  Naša spoločnosť obsadzuje pracovnú pozíciu špecialistu, ktorý v súlade s platnou legislatívou koordinuje, zabezpečuje a metodicky riadi činnosti servisných služieb a opráv vyhradených technických objektov, plánuje výkony údržby, podporuje správu modulu údržby riadiaceho softvéru v organizácii, podporuje a modernizuje postupy, návody a celkovo oddelenie údržby.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  - Spracovanie štandardných postupov a ich modernizácia v oblasti preventívnej údržby a opráv vyhradených technických zariadení.

  - Vedenie technickej dokumentácie a poskytovania technickej podpory dodávateľom.

  - Vytváranie plánov údržby strojov a zariadení.

  - Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené

  technické objekty.

  - Zabezpečenie odborného servisu požadovanej kontroly podľa platnej legislatívy.

  - Spravovanie softvérového modulu údržby.

  - Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch.

  - Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov podľa špecifických požiadaviek servisu.

  - Spracovanie podkladov v prípade sťažností a reklamácií, ako i nedodržania podmienok zo strany externých dodávateľov.

  - Zodpovednosť za zabezpečenie infraštruktúry údržby - plánovanie výkonov, zabezpečenie a riadenie servisných služieb externých dodávateľov.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Samostatný operátor, Sedita Sereď

  Sereď

  Samostatný operátor, Sedita Sereď
  Náplň práce

  -  nastavovanie strojných zariadení

  -  obsluha automatizovaných strojných zariadení,

  -  včasné nastavenie zariadení,

  -  kontrola stavu strojného zariadenia,

  -  operatívna a preventívna údržba zariadenia,

  -  dodržiavanie technologických postupov.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Výrobný robotník, Sedita Sereď

  Sereď

  Výrobný robotník, Sedita Sereď
  Náplň práce

  Obsadzujeme nižšie i vyššie výrobné pozície. Finálne zaradenie kandidáta na pracovnú pozíciu bude po absolvovaní pracovného pohovoru na základe jeho pracovných skúseností.

  - pomocné práce vo výrobe

  - vizuálna kontrola - obsluha dopravných pásov

  - natieranie zložiek, rezanie zložiek, mletie suchého zlomu

  - obsluha premixu, príprava náplne, výmena na aut. baliacich automatoch

  - dávkovanie surovín na sušienky

  - výmena automatizovaných strojov

  - odvoz a navažovanie zlomu

  Zobraziť celú pozíciu
 • Elektromechanik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektromechanik, Sedita Sereď
  Náplň práce

  - vykonávanie odborných elektrických prác,

  - oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,

  - prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,

  - odstraňovanie revíznych porúch,

  - čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,

  - bežné elektroúdržbárske práce.

  Zobraziť celú pozíciu

Zamestnanecké výhody

Zamestnanci pre nás predstavujú dušu spoločnosti. Vďaka nim môžeme vyrábať obľúbené dobroty pre milióny ľudí. Ich pozitívny a osobný prístup k práci ide ruka v ruke s modernizáciou, ktorá im ju výrazne zjednodušuje. Vážime si ich prácu a preto spokojnosť na pracovisku považujeme za kľúčovú. Odmenou im je príjemné pracovné prostredie a pútavé benefity, ktoré neustále inovujeme tak, aby podporovali ich fyzické aj duševné zdravie.

 

Pri splnení stanovaných podmienok vyplácame zamestnancom mesačnú odmenu za vzornú dochádzku, ročný dochádzkový bonus až 500 €, či odmenu za získanie nového zamestnanca.

Aby práca bola čo najpríjemnejšia 

Počas produktívneho obdobia života človek strávi tretinu svojho času v práci, preto našim zamestnancom vytvárame čo najlepšie podmienky. Ich zdravie a bezpečnosť sú pre nás na prvom mieste. Aj preto vo výrobe využívame najmodernejšie zariadenia, ktoré nahrádzajú komplikovanú a ťažkú manuálnu prácu. Podporujeme aj s tým súvisiaci rozvoj zamestnancov a ponúkame im možnosti vzdelávania, školení a kariérneho rastu.

Zároveň sa im snažíme spríjemniť a zjednodušiť deň od ranného príchodu až do ich odchodu z práce domov. Samozrejmosťou je bezproblémové parkovanie na stráženom parkovisku. Nezabúdame ani na cyklistov, ktorí využívajú nové stojisko na bicykle. Ak k nám zamestnanci prichádzajú zo vzdialenejších miest, motivujeme ich príspevkom na cestovné. Za chutnou stravou netreba chodiť ďaleko. Podávame ju v jedálňach, ktoré sa nachádzajú priamo v našich výrobných areáloch. Zamestnanci si každý deň môžu vybrať z piatich rôznych jedál. Na svoje si prídu tak milovníci mäsa, ako aj sladkého či zeleninových pokrmov.

 

Pre pohodu doma 

Zásadné okamihy života zamestnancov prežívame spolu s nimi. Aj preto na nich čaká príspevok pri narodení dieťaťa, na jasle, materskú školu, pri nástupe do prvého ročníka základnej školy a na detské tábory. Na Mikuláša, Vianoce a Veľkú noc zase deti našich zamestnancov potešia balíčky sladkostí.

Radi s našimi zamestnancami oslávime aj pracovné jubileum, ku ktorému dostávajú finančnú odmenu a príspevkom podporujeme ich dôchodkové sporenie. Tak ako správna rodina, sme tu pre nich aj v ťažších okamihoch. Príspevkom na sociálnu výpomoc sa snažíme aspoň trochu pomôcť v zložitých životných situáciách. 

 

 

Pobybom k zdraviu 

Zamestnanci najlepšie vedia, ako chcú využiť svoj voľný čas – či už na relax, starostlivosť o zdravie alebo rekreačný pobyt. Ročne im poskytujeme peňažný balík, aby si sami vybrali benefit, ktorý im vyhovuje. Podporujeme tým fyzické aj psychické zdravie, ktoré je najvzácnejšou hodnotou. Získané ocenenia v súťaži „Zdravá firma roka“ potvrdzujú, že naše štandardy v tejto oblasti sú na najvyššej úrovni. 

Aby sa zamestnanci mohli bližšie spoznať naprieč celou firmou, pravidelne pre nich a ich rodiny organizujeme Firemný deň IDC plný zábavy a relaxu. Stretávajú sa však aj pri iných aktivitách. Športové turnaje v bowlingu či stolnom tenise im dávajú možnosť ukázať svoju šikovnosť a užiť si spoločné chvíle aj s kolegami z iných oddelení. Pracuje u nás množstvo milovníkov behu, ktorí v rámci bežeckého tímu reprezentujú spoločnosť na športových podujatiach. 

Dvakrát ročne tiež organizujeme Dni zdravia, na ktorých môžu zamestnanci zistiť viac o svojom zdravotnom stave či ochutnať zdravé dobrôtky. Veľmi si vážime darcov krvi z radov našich kolegov, preto ich finančne odmeňujeme pri získaní Janského plakety alebo Kňazovického medaily.

Napredujte spolu s nami 

S nevyhnutnou modernizáciou kráča u nás ruka v ruke aj zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov. Dbáme nielen na získanie praktických zručností, ale aj na osobnostný rozvoj či zlepšovanie sa v cudzích jazykoch. Kto má chuť, môže sa neustále učiť nové veci a zvyšovať svoju kvalifikáciu. 

Náš rozvojový program určený praktikantom zas dáva príležitosť mladým talentovaným ľuďom z vysokých i stredných odborných škôl, aby získali cennú prax v odbore. Tí najlepší sa môžu po ukončení štúdia stať súčasťou tímu našich špecialistov. Vychovávame si tak budúce opory, ktoré budú spoločnosť I.D.C. Holding, a. s., posúvať dopredu.  

 

Nikol Lanczová

manažérka personalistiky a rozvoja 

Kontaktovať

Rufina Chamidullinová 

špecialistka ľudských zdrojov

Kontaktovať