Voľné pracovné pozície

 • Technická a analytická podpora výrobného procesu, vhodná pre absolventa, Sedita Sereď

  Sereď

  Technická a analytická podpora výrobného procesu, vhodná pre absolventa, Sedita Sereď

  Hlavnou náplňou pracovnej pozície je byť HLAVNÝ KOMUNIKAČNÝ a KOORDINAČNÝ ČLÁNOK medzi oddelením výroby a IT oddelením.

  O čo teda ide?

  -O KOORDINOVANIE KOMUNIKÁCIE a SPOLUPRÁCE medzi ODDELENÍM VÝROBY a IT ODDELENÍM.

  -O VYHODNOCOVANIE VÝROBNÝCH DÁT Z VÝROBNÝCH ZARIADENÍ.

  -O SPOLUPRÁCU PRI REALIZÁCII NA RôZNYCH PROJEKTOCH (či už IT projekty, investičné projekty, lean projekty) ako i spolupráca pri zavádzaní zmien, zlepšení, nápravných a preventívnych opatrení do praxe vo výrobnom procese.

   

  Zobraziť celú pozíciu
 • Elektronik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektronik, Sedita Sereď

  • diagnostika, oprava, nastavovanie a prevencia strojnotechnologických zariadení vrátane frekvenčných meničov,
  • meranie a regulácia výrobných procesov,
  • znalosť riadiacich systémov, uvádzanie zariadení do prevádzky a technicko-servisná podpora,
  • analýza chýb, diagnostika porúch a ich odstraňovanie,
  • tvorba a správa príslušnej technickej dokumentácie, zaškolenie obsluhy, kontrola nových zariadení podľa štandardov elektro a RS,
  • zodpovednosť za včasnosť a kvalitu prevedenej opravy, alebo nastavenia pre výrobný proces,
  • spolupráca pri zavádzaní nových investícií,
  • diagnostika plc programov a hardvéru pri poruchách,
  • tvorba návodov a nastavovanie autonómnej údržby,
  • preventívna údržba na elektronických zariadeniach,
  • spoznávanie nových trendov v elektronike,
  • optimalizovanie procesov a zavedenie do praxe,
  • ostatné práce podľa príkazu nadriadeného.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Robotník v sklade obalov, Sereď

  Sereď

  Robotník v sklade obalov, Sereď
  • fyzický príjem a výdaj materiálu,
  • denná práca na VZV,
  • skladovanie a príprava materiálu,
  • prevažovanie vybraných druhov materiálu,
  • pravidelné čistiace práce na pracovisku,
  • hmotná zodpovednosť za skladové obalové materiály na skladoch.

  Práca na jednu zmenu rannú 6:00-14:00h.
  Zobraziť celú pozíciu
 • Environmentalista

  Sereď

  Environmentalista

  - implementácia a udržiavanie environmentálnej politiky v spoločnosti,

  - sledovanie vývoja právnych, technických predpisov a strategických dokumentov na národnej a európskej úrovni, týkajúcich sa environmentálneho manažmentu.

  - sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia a navrhovanie spôsobov transformovania do interných predpisov, koordinácia zodpovedných zamestnancov.

  - návrhy nápravných a optimalizačných opatrení zameraných najmä na oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, environmentálnej záťaže a škôd.

  - sledovanie podkladov pre ESG reporting.

  komunikácia a spolupráca s úradmi štátnej a verejnej správy (OÚ, Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát práce...)

  - vykonávanie interných školení zamestnancov z oblasti ŽP.

  - tvorba textov a dokumentov environmentálneho charakteru. Práca v teamovom kolektíve.

   

  Zobraziť celú pozíciu
 • Tlmočník vo výrobe, Sedita Sereď

  Sereď

  Tlmočník vo výrobe, Sedita Sereď

  English is easy, english is good :-)

  Rád/a komunikuješ v anglickom jazyku?

  Rád/a organizuješ a koordinuješ?

  Rád/a pomáhaš, vysvetľuješ a učíš ľudí novým veciam?

  Poď nám pomôcť, nech nie sme v tom sami a pridaj sa do nášho skvelého teamu.

  AKO?

  Predsa svojou angličtinou.

   

  Poď nám pomôcť tlmočiť pri zaúčaní našich nových zahraničných kolegov.

  Čo sa bude od teba očakávať?

  TLMOČENIE ZO SLOVENSKÉHO DO ANGLICKÉHO JAZYKA.

  /hovorová, slangová angličtina/

  Pokojne môžeš byť aj čerstvý absolvent/tka strednej školy. Nepotrebujeme, aby si mal/a certifikát.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Výrobný/á pracovník/čka Figaro Trnava

  Trnava

  Výrobný/á pracovník/čka Figaro Trnava

  Vo výrobe pracujeme v 2 zmennej prevádzke a tvojou úlohou budú:
  - odoberanie produktov z chladiaceho pásu,
  - nakladanie výrobkov do baliaceho zariadenia,
  - balenie máčaných výrobkov,
  - ukladanie výrobkov do kartónov,
  - ochucovanie, chladenie, ťahanie a balenie hmôt,
  - navažovanie surovín, ochucovanie a spracovávanie hmôt,
  - nastavenie tvarovacieho a baliaceho zariadenia.

  Prijmeme zamestnancov na vykonávanie pomocných prác vo výrobe na 2 zmeny ranná (6:00- 14:00 hod. ) a poobedná (14:00- 22:00 hod.)

  Práca u nás je vhodná pre absolventov, ale aj ľudí so skúsenosťami.

  Nezabezpečujeme dopravu ani ubytovanie.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Cífer

  Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Máš už dosť fyzicky náročnej práce v strojárskom a automobilovom priemysle? Poď k nám :) Práca je ideálna pre ženy, nakoľko určite nie je tak fyzicky náročná ako v uvedených odvetviach, ide skôr o manuálnu a pásovú prácu s čokoládovými figúrkami, mňam!

  Prijmeme zamestnancov na vykonávanie pomocných prác vo výrobe na 2 zmeny ranná (5:30- 13:30 hod. ) poobedná (13:30- 21:30 hod.).

  Čo budeš robiť?
  - pomocné práce vo výrobe ako:
  - zrovnávanie výrobkov,
  - balenie výrobkov,
  - odoberanie zabalených výrobkov,
  - ukladanie do krabíc,
  - ukladanie krabíc na palety,
  - doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
  - odvoz tovaru,
  - a iné podobné práce.

  Čaká na teba príjemné, moderné, čisté a voňavé pracovné prostredie, tak sa zahryzni do toho spolu s nami ❤

  Zobraziť celú pozíciu
 • Vedúca zmeny/ vedúci zmeny s mierne pokročilou angličtinou, Sedita Sereď

  Sereď

  Vedúca zmeny/ vedúci zmeny s mierne pokročilou angličtinou, Sedita Sereď

  Tvojou hlavnou úlohou bude:

  - riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby,

  - riadenie, koordinácia a hodnotenie podriadených zamestnancov,

  - zodpovednosť za hospodárenie výroby a dodržiavanie kvality výroby a výrobkov,

  - podieľanie sa na zabezpečovaní rastu produktivity práce,

  - navrhovanie technických, technologických vylepšení,

  - spolupráca na príprave týždenných plánov výroby,

  - práca s dochádzkovým systémom, vedenie dochádzky.

   

  Práca v zmennom režime (ranná, poobedná, nočná).

  Anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni je podmienkou.

   

  Zobraziť celú pozíciu
 • Analytik údržby, Sedita Sereď

  Sereď

  Analytik údržby, Sedita Sereď

  Naša spoločnosť obsadzuje pracovnú pozíciu špecialistu, ktorý v súlade s platnou legislatívou koordinuje, zabezpečuje a metodicky riadi činnosti servisných služieb a opráv vyhradených technických objektov, plánuje výkony údržby, podporuje správu modulu údržby riadiaceho softvéru v organizácii, podporuje a modernizuje postupy, návody a celkovo oddelenie údržby.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  - Spracovanie štandardných postupov a ich modernizácia v oblasti preventívnej údržby a opráv vyhradených technických zariadení.

  - Vedenie technickej dokumentácie a poskytovania technickej podpory dodávateľom.

  - Vytváranie plánov údržby strojov a zariadení.

  - Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené

  technické objekty.

  - Zabezpečenie odborného servisu požadovanej kontroly podľa platnej legislatívy.

  - Spravovanie softvérového modulu údržby.

  - Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch.

  - Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov podľa špecifických požiadaviek servisu.

  - Spracovanie podkladov v prípade sťažností a reklamácií, ako i nedodržania podmienok zo strany externých dodávateľov.

  - Zodpovednosť za zabezpečenie infraštruktúry údržby - plánovanie výkonov, zabezpečenie a riadenie servisných služieb externých dodávateľov.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Samostatný operátor, Sedita Sereď

  Sereď

  Samostatný operátor, Sedita Sereď
  Náplň práce

  -  nastavovanie strojných zariadení

  -  obsluha automatizovaných strojných zariadení,

  -  včasné nastavenie zariadení,

  -  kontrola stavu strojného zariadenia,

  -  operatívna a preventívna údržba zariadenia,

  -  dodržiavanie technologických postupov.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Výrobný robotník, Sedita Sereď

  Sereď

  Výrobný robotník, Sedita Sereď
  Náplň práce

  Obsadzujeme nižšie i vyššie výrobné pozície. Finálne zaradenie kandidáta na pracovnú pozíciu bude po absolvovaní pracovného pohovoru na základe jeho pracovných skúseností.

  - pomocné práce vo výrobe

  - vizuálna kontrola - obsluha dopravných pásov

  - natieranie zložiek, rezanie zložiek, mletie suchého zlomu

  - obsluha premixu, príprava náplne, výmena na aut. baliacich automatoch

  - dávkovanie surovín na sušienky

  - výmena automatizovaných strojov

  - odvoz a navažovanie zlomu

  Zobraziť celú pozíciu
 • Elektromechanik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektromechanik, Sedita Sereď
  Náplň práce

  - vykonávanie odborných elektrických prác,

  - oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,

  - prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,

  - odstraňovanie revíznych porúch,

  - čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,

  - bežné elektroúdržbárske práce.

  Zobraziť celú pozíciu
 • Pracovník technickej kontroly Figaro

  Figaro Trnava, Mesačná 2

  Pracovník technickej kontroly Figaro

  Náplň práce

  - medzioperačná a výstupná analytická kontrola hotových výrobkov,

  - výstupná kontrola hotových výrobkov,

  - uvoľňovanie výrobných objednávok v systéme IFS,

  - spracovanie výsledkov v informačnom systéme,

  - pozastavenie nezhodnej produkcie,

  - kontrola certifikátov kvality,

  - stanovovanie fyz.-chemických parametrov, vykonávanie analýz v IS v IFS,

  - odber vzoriek na senzorické hodnotenie.

   

  Zobraziť celú pozíciu

Zamestnanecké výhody

Zamestnanci pre nás predstavujú dušu spoločnosti. Vďaka nim môžeme vyrábať obľúbené dobroty pre milióny ľudí. Ich pozitívny a osobný prístup k práci ide ruka v ruke s modernizáciou, ktorá im ju výrazne zjednodušuje. Vážime si ich prácu a preto spokojnosť na pracovisku považujeme za kľúčovú. Odmenou im je príjemné pracovné prostredie a pútavé benefity, ktoré neustále inovujeme tak, aby podporovali ich fyzické aj duševné zdravie.

 

Pri splnení stanovaných podmienok vyplácame zamestnancom mesačnú odmenu za vzornú dochádzku, ročný dochádzkový bonus až 500 €, či odmenu za získanie nového zamestnanca.

Aby práca bola čo najpríjemnejšia 

Počas produktívneho obdobia života človek strávi tretinu svojho času v práci, preto našim zamestnancom vytvárame čo najlepšie podmienky. Ich zdravie a bezpečnosť sú pre nás na prvom mieste. Aj preto vo výrobe využívame najmodernejšie zariadenia, ktoré nahrádzajú komplikovanú a ťažkú manuálnu prácu. Podporujeme aj s tým súvisiaci rozvoj zamestnancov a ponúkame im možnosti vzdelávania, školení a kariérneho rastu.

Zároveň sa im snažíme spríjemniť a zjednodušiť deň od ranného príchodu až do ich odchodu z práce domov. Samozrejmosťou je bezproblémové parkovanie na stráženom parkovisku. Nezabúdame ani na cyklistov, ktorí využívajú nové stojisko na bicykle. Ak k nám zamestnanci prichádzajú zo vzdialenejších miest, motivujeme ich príspevkom na cestovné. Za chutnou stravou netreba chodiť ďaleko. Podávame ju v jedálňach, ktoré sa nachádzajú priamo v našich výrobných areáloch. Zamestnanci si každý deň môžu vybrať z piatich rôznych jedál. Na svoje si prídu tak milovníci mäsa, ako aj sladkého či zeleninových pokrmov.

 

Pre pohodu doma 

Zásadné okamihy života zamestnancov prežívame spolu s nimi. Aj preto na nich čaká príspevok pri narodení dieťaťa, na jasle, materskú školu, pri nástupe do prvého ročníka základnej školy a na detské tábory. Na Mikuláša, Vianoce a Veľkú noc zase deti našich zamestnancov potešia balíčky sladkostí.

Radi s našimi zamestnancami oslávime aj pracovné jubileum, ku ktorému dostávajú finančnú odmenu a príspevkom podporujeme ich dôchodkové sporenie. Tak ako správna rodina, sme tu pre nich aj v ťažších okamihoch. Príspevkom na sociálnu výpomoc sa snažíme aspoň trochu pomôcť v zložitých životných situáciách. 

 

 

Pobybom k zdraviu 

Zamestnanci najlepšie vedia, ako chcú využiť svoj voľný čas – či už na relax, starostlivosť o zdravie alebo rekreačný pobyt. Ročne im poskytujeme peňažný balík, aby si sami vybrali benefit, ktorý im vyhovuje. Podporujeme tým fyzické aj psychické zdravie, ktoré je najvzácnejšou hodnotou. Získané ocenenia v súťaži „Zdravá firma roka“ potvrdzujú, že naše štandardy v tejto oblasti sú na najvyššej úrovni. 

Aby sa zamestnanci mohli bližšie spoznať naprieč celou firmou, pravidelne pre nich a ich rodiny organizujeme Firemný deň IDC plný zábavy a relaxu. Stretávajú sa však aj pri iných aktivitách. Športové turnaje v bowlingu či stolnom tenise im dávajú možnosť ukázať svoju šikovnosť a užiť si spoločné chvíle aj s kolegami z iných oddelení. Pracuje u nás množstvo milovníkov behu, ktorí v rámci bežeckého tímu reprezentujú spoločnosť na športových podujatiach. 

Dvakrát ročne tiež organizujeme Dni zdravia, na ktorých môžu zamestnanci zistiť viac o svojom zdravotnom stave či ochutnať zdravé dobrôtky. Veľmi si vážime darcov krvi z radov našich kolegov, preto ich finančne odmeňujeme pri získaní Janského plakety alebo Kňazovického medaily.

Napredujte spolu s nami 

S nevyhnutnou modernizáciou kráča u nás ruka v ruke aj zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov. Dbáme nielen na získanie praktických zručností, ale aj na osobnostný rozvoj či zlepšovanie sa v cudzích jazykoch. Kto má chuť, môže sa neustále učiť nové veci a zvyšovať svoju kvalifikáciu. 

Náš rozvojový program určený praktikantom zas dáva príležitosť mladým talentovaným ľuďom z vysokých i stredných odborných škôl, aby získali cennú prax v odbore. Tí najlepší sa môžu po ukončení štúdia stať súčasťou tímu našich špecialistov. Vychovávame si tak budúce opory, ktoré budú spoločnosť I.D.C. Holding, a. s., posúvať dopredu.  

 

Nikol Lanczová

manažérka personalistiky a rozvoja 

Kontaktovať

Rufina Chamidullinová 

špecialistka ľudských zdrojov

Kontaktovať