Vedúca/Vedúci výroby, čokoládovňa Cífer

Miesto práce
Miesto práce
Cífer
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
1800 €

Ponúkaná nástupná mzda je od 1800 € v závislosti od skúseností kandidáta + prémie ​vo výške 20% + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Pre našu spoločnosť obsadzujeme voľnú pracovnú pozíciu VEDÚCA/VEDÚCI výrobnej prevádzky v našej čokoládovni v Cíferi.

 

Hľadáme vhodného kandidáta so skúsenosťami v oblasti výroby, ideálne v potravinárskom priemysle a ktorého hlavnou úlohou bude:

- Riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia výroby, navrhovanie personálnych a organizačných zmien.

- Spolupráca s oddelením plánovania pri tvorbe operatívnych výrobných plánov a zodpovednosť za ich plnenie.

- Spolupráca s oddelením údržby pri odstraňovaní porúch a zabezpečení bezporuchového chodu prevádzky.

- Kontrola a zodpovednosť za dodržiavanie zásad BOZP, hygienických, technologických a pracovných postupov, navrhovanie úprav procesov a výrobnej dokumentácie.

- Zodpovednosť za efektívne hospodárenie prideleného úseku výroby, sledovanie a zodpovednosť za efektivitu jednotlivých výrobných strojov a liniek.

- Zodpovednosť za kvalitu vyrobených polotovarov a finálnych výrobkov podľa nastavených štandardov a spolupráca s úsekom kvality pri riešení kvalitatívnych problémov a prijímaní nápravných opatrení.

- Navrhovanie a realizácia opatrení na znižovanie nákladov a zvyšovania produktivity práce.

- Vypracovávanie výrobných reportov, sledovanie a vyhodnocovanie plnenia nastavených KPI výroby.

- Podieľanie sa na tvorbe finančného plánu a zodpovednosť za jeho dodržiavanie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• odmena za vzornú dochádzku

• pružný pracovný čas

• možnosť teplého obeda od 1€

• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

• balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € ​

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka darujeme zamestnancom darčeky v podobe našich sladkých produktov

• pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch výberových kolách.

Prvé kolo výberu bude realizované formou telefonického interview a druhé kolo výberu bude realizované formou osobného /odborného/ pohovoru.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

 

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore : potravinárske, technické

 

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

 

Vodičský preukaz sk.B

 

Prax na pozícii/v oblasti: riadenia výrobnej prevádzky

Počet rokov praxe : miniálne 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Do nášho tímu hľadáme novú kolegyňu/kolegu so skúsenosťami v oblasti riadenia výroby, ktorý disponuje s vynikajúcimi riadiacimi a organizačnými schopnosťami, strategickým, analytický a logickým myslením, rozhodnosťou, odolnosťou voči stresu a poznatkami a skúsenosťami v oblasti lean manažmentu.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk