I.D.C. Holding, a.s.

Bajkalská 19B

821 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35 706 686

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 1257/B

+421/2/48 241 711 idc@idc.sk
Manažérka komunikácie a PR
Ing. Gabriela Smerigová

Trnavská cesta 946/14

926 01 Sereď

Slovenská republika

Manažérka personalistiky a rozvoja
Nikol Lanczová 

Trnavská cesta 946/14

926 01 Sereď

Slovenská republika

Špecialistka ľudských zdrojov
Rufina Chamidullinová 

Trnavská cesta 946/14

926 01 Sereď

Slovenská republika

Prevádzkareň Cífer

Družstevná 9, 919 43 Cífer

0905 333 436 idc@idc.sk Napíšte nám

Prevádzkareň pečivárne Sereď

Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď, Slovenská republika

+421 31 78 80 360 idc@idc.sk Napíšte nám

Prevádzkareň Figaro Trnava

Mesačná 1, 917 61 Trnava, Slovenská republika

031/78 80 404 idc@idc.sk Napíšte nám

Dcérske spoločnosti

I.D.C. Praha, a.s.

Kubánske náměstí 1391/11,

Praha 10 - Vršovice 100 00, Česká republika

I.D.C. POLONIA S.A.

Bartnicka 35,

30-444 Libertów, Poľsko

I.D.C. HUNGÁRIA Zrt.

Szigetszentmiklós,

Leshegy u. 3, 2310 Maďarsko