I.D.C. Holding, a.s. založila v roku 2000 v Maďarsku svoju dcérsku spoločnosť I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. Od 1.1. 2000 sa I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. stala výhradným importérom výrobkov materkej spoločnosti pre maďarský trh. V prvom kroku bola distribúciou poverená firma Ramexa, a.s., ktorá sa v tom čase zaoberala distribúciou značiek Ferrero a Anton Berg . Sídlo spoločnosti bolo najprv v Debrecíne, a až po pár mesiacoch pôsobenia spoločnosti sa presťahovalo do hlavného mesta Budapešti.

Vstupu na trh predchádzala analýza trhu a zvyklostí zákazníka. Analýzy poukázali jednoznačne na konkurencieschopnosť výrobkov z ponuky I.D.C. Holding, a.s. a následne boli uvedené na trh. Medzi vybrané výrobky patrili perníky (Bombi, Familio), sušienky (Trend), diabetické výrobky (ELA), cukríky (Verbena) a oblátky (Andante). V nasledujúcom období dané portfólio obsiahlo nové výrobky - Snehulky, Horalky, Banánky a sezónne výrobky. Za pomoci vhodnej marketingovej podpory sa značka Bombi so svojimi výrobkami stala na trhu obľúbenou nielen medzi detskými konzumentmi, ale našla si miesto aj v radoch dospelých. To potvrdili aj predajné výsledky v danom období.

 

V druhom kroku z dôvodu zlepšenia distribúcie a skvalitnenia zákazníckeho servisu sa dospelo k rozhodnutiu vytvorenia vlastného obchodného tímu. Ten začal svoju pôsobnosť začiatkom roku 2002. Jeho úspešné pôsobenie potvrdzuje aj fakt, že perníky Bombi v troch príchutiach získali v roku 2002 vo svojom segmente ocenenie, "najúspešnejšia značka roka". V roku 2003, na základe dosiahnutých obratov v Maďarsku, vedenie spoločnosti dospelo k záveru vytvorenia vlastného logistického depa s administratívnou budovou, kde sa nachádza sídlo spoločnosti. Depo je umiestnené na juhu Budapešti, na dunajskom ostrove Csepel, v katastri mesta Szigetszentmiklós, neďaleko dialničného obchvatu MO.

Dôležitým krokom bolo zavedenie informačných technológii ISOZ a IFS, čo nemalou mierou prispelo k zlepšeniu efektivity práce.

I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. počas svojho pôsobenia na maďarskom trhu úspešne reprezentuje tradičné slovenské výrobky, a týmto „osladzuje" každodenný život obyvateľov desaťmiliónového Maďarska.