O nás

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je dlhé roky najväčším výrobcom cukroviniek a trvanlivého pečiva na Slovensku. Zamestnáva viac ako    1 100 zamestnancov a svoju produkciu vyrába v troch výrobných areáloch - v Pečivárňach Sereď, Figaro Trnava a v Cíferi.

Pokračovanie tradície

Korene spoločnosti I.D.C. Holding, a. s., siahajú do roku 1992, keď v Prahe vznikla I.D.C., s. r. o., ktorá v tom istom roku sprivatizovala Pečivárne Sereď a následne v roku 1993 štátny podnik Figaro Trnava. Stala sa tak majiteľom dvoch závodov s bohatou tradíciou vo výrobe cukroviniek a trvanlivého pečiva – Figaro Trnava vzniklo na začiatku 20. storočia v roku 1906 a Pečivárne Sereď v roku 1953. I.D.C. Holding, a. s., nadviazala na dedičstvo týchto dvoch závodov, ktoré vďaka značným investíciám a modernizáciám úspešne fungujú aj v 21. storočí.  

Moderná výroba klasických pochúťok

Vlajkovou loďou spoločnosti sú Pečivárne Sereď, ktoré vznikli už v roku 1953. Ich dnešná podoba sa však od pôvodného závodu značne líši. Do jeho modernizácie investovala spoločnosť v posledných rokoch približne 90 miliónov eur a v súčasnosti preto dosahuje kvalitu najmodernejších prevádzok v potravinárskom priemysle – a to nielen v našom regióne, ale aj v porovnaní so závodmi v západnej Európe. Vysoký stupeň automatizácie umožňuje maximalizovať výrobu a zároveň dáva zamestnancom šancu pracovať na najpokrokovejších, mnohokrát aj patentom chránených strojoch a linkách. 

Rokmi overené chute aj novinky

  • I.D.C. Holding, a.s. je hrdým pokračovateľom výroby mnohých tradičných oblátok. V niekoľkých ročníkoch po sebe získali jeho výrobky ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii sušienky a oblátky.
  • Do portfólia spoločnosti patria obľúbené Horalky či Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky alebo Kakaové rezy. Samozrejmosťou pri výrobe produkcie je dodržiavanie presných receptúr, hygieny a kvality. Súbežne s výrobou stálic z tradičného portfólia prebieha aj vývoj nových výrobkov, ktoré obohacujú širokú ponuku spoločnosti a získavajú si stále ďalších priaznivcov.

Najsilnejší hráč na trhu s oblátkami 

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. dlhodobo dominuje slovenskému trhu v segmente oblátok a jeho výrobky dosahujú približne 60 percent tržieb, pričom najpredávanejším výrobkom sú Horalky. Trhový podiel v tržbách v segmente sušienok predstavuje približne 8 percent. Jednotkou v segmente oblátok je aj na českom trhu. Ročný obrat spoločnosti dosahuje úroveň viac než 116 miliónov eur. 

Slovenská kvalita za hranicami

Vďaka certifikátom kvality podľa medzinárodných noriem, výrobky z produkcie I.D.C. Holding, a. s., vo všetkých ukazovateľoch spĺňajú požiadavky legislatívy EÚ na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Na Slovensku sa však predá len necelá polovica vyrobených cukroviniek a trvanlivého pečiva pochádzajúcich z produkcie spoločnosti. Zvyšok smeruje za hranice, prioritne do ostatných krajín V4, teda Česka, Poľska a Maďarska. Celkovo však výrobky putujú až do desiatok krajín sveta vrátane Spojeného kráľovstva, USA, Kórejskej republiky, Izraela, Jemenu či Rumunska, Švédska a Chorvátska. 

Naše prevádzkarne

Pečivárne Sereď
Figaro Trnava
Prevádzkareň Cífer

Prevádzkareň Pečivárne Sereď

Začiatky priemyselnej výroby trvanlivého pečiva na Slovensku boli späté s roztrieštenosťou výroby do viacerých remeselníckych dielní s manufaktúrnou výrobou a menších podnikov, z ktorých ani jeden nemal výrobu trvanlivého pečiva postavenú ako hlavnú činnosť. V 50-tych rokoch 20. storočia boli spomenuté dielne a prevádzky začlenené do väčších výrobných celkov, čím sa vytvorili organizačné, technické a technologické predpoklady k rozvoju nového priemyselného odboru výroby trvanlivého pečiva.

Dňa 1.1.1953 vznikol národný podnik Slovenské pečivárne v Seredi. K novému podniku boli pridružené závody Studeník v Holíči, ďalej pernikáreň Danielis v Leviciach a práškareň v Leviciach, ktoré boli vyčlenené z podniku Stollwerck. Z Považských mlynov prešla pod Slovenské pečivárne prevádzka Maškrta v Piešťanoch, závod Hana v Ružomberku a závod Tatranka v Liptovskom Hrádku. Zo Stredoslovenských mlynov to bol závod WECO v Kremnici, taktiež Tatranka v Teranoch a Dielňa Réczky v Zlatých Moravciach. Z Nitrianskych mlynov bol do Slovenských pečivární začlenený závod Alibaba v Brodzanoch.

Vysokokvalitné trvanlivé pečivo si ako doplnkový sortiment potravinárskych výrobkov postupne získavalo priazeň kupujúcich. V roku 1962 sa preto v Seredi začalo s výstavbou nového pečivárenského závodu na Trnavskej ceste. Cieľom vybudovania závodu bolo uspokojiť rastúce potreby spotrebiteľov, ako aj zvýšiť koncentráciu a špecializáciu výroby a zrušenie neefektívnych prevádzkární. Výrobnú základňu tak tvorili dva závody v Seredi, so špecializáciou na oblátky, prevádzka v Holíči so zameraním na perníky a trubičky a prevádzka v Liptovskom Hrádku so špecializáciou na sušienky.

Úspešne sa rozvíjajúci podnik Slovenské pečivárne bol v r. 1963 začlenený pod pražský závod Průmysl trvanlivého pečiva. V tomto organizačnom začlenení neboli vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj výroby a tak bol v roku 1969 zriadený samostatný podnik Pečivárne Sereď.

V 90-tych rokoch 20. storočia bol štátny podnik Pečivárne Sereď sprivatizovaný a výrobné závody Pečivárne Sereď a Pečivárne Holíč sa stali súčasťou spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. zameranej na budovanie silného, zdravého a stabilného podniku, predstavujúceho solídneho a spoľahlivého partnera s obchodno-marketingovým pohľadom. Výroba z Holíča bola presunutá do Serede.

Vďaka tradícii a obľúbeným kvalitným výrobkom patrí medzi najvýznamnejších producentov cukroviniek a trvanlivého pečiva a je stabilnou jednotkou na domácom trhu.

V Prevádzkarni Pečivárne Sereď vyrábame oblátky a sušienky. V produkcii oblátok je I.D.C. Holding, a.s. lídrom na slovenskom trhu vďaka známym výrobkom ako sú Horalky, Tatranky, Kávenky, Mila, Lina, ktoré sú zastrešené pod známou značkou Sedita. Dobre známe sú aj sušienky Club a tiež Polomáčané sušienky.

Prevádzkareň Figaro Trnava

Historické, viac ako storočné budovy závodu Figaro Trnava zostali historickými iba na pohľad zvonka. Vo vnútri sa ukrýva moderný výrobný závod na výrobu čokoládových a nečokoládových cukroviniek. Jeho neustály rozvoj vychádza z dlhodobej výrobnej stratégie, ktorú každoročne upresňujú aktuálne požiadavky trhu. Základným cieľom závodu je pokrytie všetkých požiadaviek na výrobu, zabezpečenie rastu efektivity výroby, kvality a bezpečnosti výrobkov.

Za posledných päť rokov bol zrealizovaný komplexný reinžiniering výrobných kapacít, ktorý priniesol nielen skvalitnenie výrobných procesov, ale tiež výrobného prostredia, o čom svedčí získanie certifikátov ISO, IFS a BRC.

Vo svojom výrobnom programe zostala prevádzkareň Figaro Trnava na jednej strane verný starej osvedčenej tradícii a na strane druhej pružne reaguje na svetové trendy v oblasti vývoja cukroviniek s orientáciou na vybudovanie povedomia značiek.

Na štyroch podlažiach výrobného závodu sa vyrábajú rôzne sortimentné skupiny cukroviniek. Sú to ovocné a mliečne karamely, obľúbené Snehulky v štyroch rôznych príchutiach, neplnené kandity – dropsy, plnené kandity – furé, máčané cukrovinky na báze fondánu, pektínu a agaru, ďalej želé cukrovinky olejované alebo cukrované. Špeciálnu skupinu tvorí výroba sezónnych máčaných cukroviniek – vianočných salóniek, a to fondánových s príchuťou rumovo – punčovou a lieskovo - orieškovo - karamelovou, alebo želé salóniek s príchuťou banánovou, pomarančovou a jahodovou.

Najtradičnejším výrobkom charakteristickým pre závod sú roksové lízanky, ktoré nemajú vo svete svojou jedinečnosťou konkurenciu. Jedinečné sú nielen svojou kvalitou a spôsobom výroby, ale aj umeleckou hodnotou. Ide o ručne vyrábané výrobky vytvárané skladaním kanditovej hmoty, pričom je na priereze možné vytvoriť rôzne motívy a vzory podľa želania zákazníka.

Dôkazom úspešnosti snaženia vývojového oddelenia o prispôsobenie sa celosvetovému trendu tzv. „zdravých potravín“ je výroba skupiny výrobkov – plnených kanditov s výťažkami z liečivých bylín pod značkou Verbena. V poslednom období prešiel výrobok procesom redizajnu. Má nielen na pohľad pútavý obal a lahodné príchute, ale predovšetkým nadštandardné úžitkové vlastnosti pre spotrebiteľa.

 

Prevádzkareň Cífer

Hlavným predmetom činnosti prevádzkarne Cífer, do januára 2016 známa pod menom I.D.C. LOLLY, s.r.o., je výroba a predaj čokoládovej hmoty a poliev, formovaných čokoládových figúrok pre sezóny Veľká Noc a Vianoce.

Spoločnosť bola založená a zapísaná do Obchodného registra SR v mesiaci júl 1996 pod názvom Groser, s.r.o.

V r. 1997 spoločnosť zmenila obchodné meno na I.D.C. LOLLY, s.r.o., a sídlom spoločnosti sa stal Cífer. Od r. 1998 je jediným majiteľom I.D.C. Holding, a.s., ktorý odkúpil podiely od pôvodných spoločníkov a zakladateľov spoločnosti.

Zásadné zmeny v pôvodnom výrobnom zameraní, t. j. vo výrobe polotovarov (poliev a čokolády) nastali v závere roku 2001.

Rok 2001 bol pre I.D.C. LOLLY, s.r.o. rokom zlomu v ekonomike spoločnosti, vďaka investíciám do výrobných zariadení na výrobu čokoládových hmôt a polevy. Súbežne sa v záverečných mesiacoch r. 2001 robili prípravy na zavedenie v rámci nového produktu – cereálnych müsli tyčiniek pod obchodným názvom „EGO“. V súlade so strategickými zámermi materskej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola začiatkom roku 2003 realizovaná rekonštrukcia výrobných priestorov a nainštalovaná technológia na výrobu čokoládových formovaných figúrok.

Následne, prakticky každoročne sú realizované investície do modernizácie výrobných zariadení i priestorov firmy.

Prevádzkareň Cífer (zmena názvu od januára 2016) má zavedený systém práce v zmysle noriem ISO 9001:2000 a v zmysle medzinárodných potravinových štandardov IFS.

Poskytuje celoročné zamestnanie približne 145 obyvateľom obce Cífer a okolia.