Lean manager, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Od 2 000 EUR/mesiac

Nástupná mzda je priamo závislá od skúseností kandidáta a jej výška bude predmetom osobného stretnutia. K základnej mzde prislúcha mesačná prémiová zložka vo výške 20% a ročná odmena závislá od finančných výsledkov spoločnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- implementácia, riadenie a spravovanie procesu neustáleho zlepšovania

- vypracovávanie dlhodobej vízie a plánov zlepšovania

- zodpovednosť  za presadzovanie, rozvoj a udržiavanie kultúry neustáleho zlepšovania

- identifikácia a podpora nových príležitostí na zlepšenie

- dobré znalosti metód Lean, Six Sigma, CLPP ich aktívne využívanie a rozširovanie vo všetkých oblastiach spoločnosti, prednostne so zameraním na výrobu a súvisiace podporné procesy

- koučing zamestnancov a tímov v oblastiach 6 Sigma a Kaizen, v problematike zlepšovania, analýz a spôsobu zberu dát, čím je zabezpečená podpora procesu neustáleho zlepšovania v rámci organizácie

- motivácia zamestnancov v oblasti aplikovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania

- cielené zlepšovanie kľúčových výkonnostných a výsledkových ukazovateľov

- support zamestnancov pri stanovovaní smeru, prioritizácie a implementácie zlepšovacích aktivít na dosiahnutie výsledkových ukazovateľov ročného plánu zlepšovania

- propagácia dosahovania najvyššej kvality a výkonnosti, dodržiavania definovaných hodnôt a stanovených záväzkov​

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

​• možnosť teplého obeda od 1€

​• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

​• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

​• balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € ​

​• príspevok na dôchodkové sporenie

​• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov​

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk alebo môžete reagovať priamo cez portál profesia.

Výberové konanie bude prebiehať min. v dvoch výberových kolách.

Pozývať na výberové konanie budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore: technické

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti:

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Prax na pozícii/v oblasti:

Praktické skúsenosti v oblasti LEAN manažmentu, Six Sigma, CLPP, Kaizen, TPM, DMAIC, RCA

Počet rokov praxe: 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- hlboké vedomosti v oblasti zoštíhľovania procesov-LEAN

- znalosti a praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov podľa metodiky 6sigma

- ideálnym kandidátom je black belt, prípadne master black belt, akceptovateľný je green belt s viac ako 5 ročnými praktickými skúsenosťami, z bezprostredne predchádzajúceho zamestnania

- rozsiahle skúsenosti s koučovaním a motivovaním spolupracovníkov všetkých zložiek spoločnosti

- vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti, výborný poslucháč a metodik, schopný riešiť konflikty na všetkých organizačných úrovniach

- skúsenosti s metodikami neustáleho zlepšovania, ako sú Lean, Six Sigma, TPM, PDCA, DMAIC, RCA, Kaizen

- plynulá znalosť angličtiny, ústne aj písomne,

- počítačové zručnosti (PowerPoint, Excel, Word, SharePoint, Minitab)

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk