Vedúca zmeny, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
trvalý pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
od 1200 €

Ponúkaná nástupná mzda je 1200 € v závislosti od skúseností kandidáta + mesačné prémie do výšky 20%  + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Tvojou hlavnou úlohou bude:

- riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby,

- riadenie, koordinácia a hodnotenie podriadených zamestnancov,

- zodpovednosť za hospodárenie výroby a dodržiavanie kvality výroby a výrobkov,

- podieľanie sa na zabezpečovaní rastu produktivity práce,

- navrhovanie technických, technologických vylepšení,

- spolupráca na príprave týždenných plánov výroby,

- práca s dochádzkovým systémom, vedenie dochádzky.

Práca v zmennom režime (ranná, poobedná, nočná).

 Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

- odmena za vzornú dochádzku

- možnosť teplého obeda od 1€

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

- balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € 

- príspevok na dôchodkové sporenie

- niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

- pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch výberových kolách.

Prvé kolo výberu bude realizované formou telefonického interview a druhé kolo výberu bude realizované formou osobného /odborného/ pohovoru.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

 

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské, vysokoškolské 

Zameranie: potravinárske

PC znalosti:

Microsoft Word – mierne pokročilý

Microsoft Excel – mierne pokročilý

Outlook - mierne pokročilý

Vodičský preukaz sk. B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Baví ťa automatizácia a novodobé technológie?

Fascinuje ťa výrobný proces od začiatku až po jeho koniec?

Máš trpezlivosť a baví ťa práca s ľuďmi?

Je ti blízka organizácia práce?

Tak  práca vedúceho vo výrobe je ako stvorená pre teba.

Ak spĺňaš podmienky, pošli si svoj životopis a my sa Ti s radosťou ozveme.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk