V I.D.C. Holding, a. s., si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči zamestnancom, spoločnosti aj životnému prostrediu. Sme radi, že môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú, a prispievať k rozvoju prostredia v našich regiónoch. Dbáme na dodržiavanie ekologických pracovných postupov a sme súčasťou projektov na podporu životného prostredia.  

 

Pomáhame deťom v nemocnici i v detských domovoch

  • Detský úsmev je jednou z najkrajších vecí na svete a sme radi, že sa nám ho pravidelne darí vyčariť na ich tvárach. Už roky sponzorujeme najrôznejšie akcie pre deti z detských domovov a každoročne pripravujeme detské balíčky aj v rámci vianočného koncertu Úsmev ako dar.
  • Snažíme sa meniť život tých najmenších k lepšiemu aj v našom bezprostrednom okolí. Preto sme prispeli napríklad na stavbu rehabilitačného centra pre choré deti v Seredi.

 

S energiami narábame zodpovedne

Okrem najmodernejších strojov a zariadení, ktoré uľahčujú prácu a vytvárajú bezpečnejšie i zdravšie prostredie pre našich zamestnancov, dbáme aj na udržateľnosť. Regulujeme a znižujeme spotrebu plynu, ako aj elektrickej energie, ktorú čerpáme z obnoviteľných zdrojov. Kontrolujeme a minimalizujeme používanie chemických látok v prevádzkarňach. Pitnú vodu získavame z vlastnej hlbokej studne. Vodu ako chladiace médium máme zokruhovanú a tak znižujeme jej spotrebu. Na požiarne účely využívame tiež vlastnú vodu z našej studne.

 

Každý rok menej odpadu

Sme hrdí na to, že sa nám darí bezodpadová výroba hotových výrobkov. Vedľajšie produkty výroby či výrobky, ktoré nespĺňajú naše prísne požiadavky na kvalitu, sa využívajú na ďalšie spracovanie. Stanú sa krmivom pre zvieratá, prípadne sa ako biologicky rozložiteľný odpad spracujú v bioplynových staniciach. Dôraz kladieme aj na bezobalové hospodárstvo. Sypké suroviny ako múku alebo cukor, ale aj tuky vozíme vo veľkých cisternách, z ktorých nafúkavame alebo prečerpávame obsah do obrovských zásobníkov. Ušetríme tak tisícky vriec ročne. 

 

Chránime prírodu a zlepšujeme prostredie

Uvedomujeme si, že ochranou životného prostredia prispievame k zdravej budúcnosti pre nás i naše deti. Dlhoročne spolupracujeme s nadáciou EKOPOLIS na komunitných a ekologických projektoch. Aj vďaka nám pribúdajú v prírode nové lavičky, čistia sa studničky či obnovuje sa turistické značenie.

K zdravému a ekologickému spôsobu života motivujeme aj našich zamestnancov. V areáli je napríklad vybudované veľké stojisko na bicykle, čím podporujeme aj ekologické formy dopravy do práce. Samozrejmosťou je separovanie odpadu.